A Magyar Országos Panel felhasználói szabályzata

Az alábbi szöveg egy megállapodás a Felhasználó és a A European National Panels s.r.o. vállalat, IČO: 24309427, székhely: Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság, a Prágai Városi Cégbíráságon bejegyezve, C osztály, 195288-as bejegyzés; a továbbiakban csak „Fenntartó“) között, melynek jóváhagyásával a Felhasználó kötelezi magát a megállapodásban rögzített szabályok betartására. A szabályok megszegése esetén a Fenntartó érvényesítheti a megállapodásban található intézkedéseket. A http://www.orszagospanel.hu weboldal működtetésével létrejött Magyar Országos Panel egy szolgáltatás (továbbiakban csak „Panel“, „Szolgáltatás“ vagy „Magyar Országos Panel“), melyet a világhálón keresztül a Fenntartó működtet és a Szolgáltatás Felhasználói használják.

A Fenntartó az alábbi vállatok tulajdonában van: Nielsen Admosphere, a.s., IČO: 26241226, székhely: Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Cseh Köztársaság; NMS Market Research s.r.o., IČO: 25749315, székhely: U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Cseh Köztársaság; STEM/MARK, a.s., IČO: 61859591, székhely: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Cseh köztársaság (a továbbiakban csak „Tulajdonosok“).

A Szolgáltatás Felhasználói szabályzata:

 1. A Szolgáltatás a regisztrált Felhasználók számára kutatásokhoz való hozzáférést biztosít, melyeket a Fenntartó vagy annak ügyfelei szerveznek meg.
 2. A Szolgáltatás Felhasználói internethasználók, akik a Szolgáltatás keretében felhasználói fiókot hoznak létre. A fiók létrehozása a regisztrációs űrlap kitöltéséből áll. A felhasználóknak meg kell jelölniük, hogy megadják a Magyar Országos Panel felhasználói feltételeihez, a tagsági szabályokhoz és a személyes adatok felhasználási szabályzatához szükséges hozzájárulásukat, és meg kell nyomniuk a „Regisztráció“ gombot.
 3. A Szolgáltatás felhasználójává kizárólag olyan a 15. életévét betöltött személy válhat, aki tartósan Magyarországon él.
 4. Nem válhat a Szolgáltatás felhasználójává olyan személy, aki piackutatási területen dolgozik, vagy olyan szervezet számára dolgozik, amely foglalkozik piackutatással.
 5. A Fenntartó határozatlan időre biztosítja a Szolgáltatást, emellett azonban a Szolgáltatás biztosítása során a Felhasználó és/vagy a Fenntartó jogosult a Szolgáltatás nyújtás egyoldalú felmondására.

A Felhasználó elfogadja a Szolgáltatás alábbi felhasználói szabályait:

 1. Felhasználói fiók
  1. A Felhasználó megerősíti, hogy még nem regisztrált a Magyar Országos Panelben.
  2. A Felhasználó megerősíti, hogy egyidejűleg nem regisztrált a Cseh, Bolgár, Szlovák vagy Lengyel Nemzeti Panelben, melyek a Szolgáltatás Fenntartó által működtetett külföldi alternatívái.
 2. Személyes adatok védelme
  1. A Felhasználó személyes adatait a Fenntartó részére teljesen szabadon és önként adja át. A regisztráció során a személyes adatok megadása a Személyes adatok szekcióban (www.orszagospanel.hu/default/main/respondent-personal-info/) a Magyar Országos Panel tagság elengedhetetlen feltétele. Abban az esetben, ha ezeket az információkat nem adják meg, nem lehetséges a Panelba történő jelentkezés és a Fenntartó báltal közvetített kutatásokban való részvétel.
  2. A Felhasználó megerősíti, hogy minden egyes személyes adat, melyet a Felhasználó megadott magáról a Magyar Országos Panelba történő regisztráció során, a valóságnak megfelel. A Felhasználó tudatában van annak, hogy valótlan adatok megadása esetén súlyosan megsérti a regisztrációs szabályokat, és okot ad arra, hogy a Fenntartó egyoldalúan visszavonja a szolgáltatás biztosítását.
  3. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Fenntartó telefonon felvegye vele a kapcsolatot abból a célból, hogy ellenőrizze a regisztráció során megadott adatokat. A Felhasználó tudatában van annak, hogy ha nem sikerül a regisztráció során megadott adatokat ellenőrizni vagy kiderül azok valótlansága, akkor ez okként szolgál arra, hogy a Fenntartó egyoldalúan visszavonja a szolgáltatás biztosítását.
  4. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Fenntartó kezelhesse személyes adatait a Magyar Országos Panelban való tagsága ideje alatt. A Fenntartó az alábbi személyes adatokat kezelheti: vezetéknév, keresztnév, elérhetőségre vonatkozó adatok, szociodemográfiai adatok, továbbá olyan személyes adatok, melyeket a Felhasználó a Panel Profil szekciójában tölt ki a tagság ideje alatt. A Fenntartó érzékeny adatokat is feldolgoz (pl. vallási, etnikai, szexuális hovatartozásra, politikai véleményre vagy egészségügyi állapotokra vonatkozó adatokat), amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy a tagság ideje alatt megosztja a Profiljában.
  5. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérhesse saját adataihoz való hozzáférését, azok javítását, áthelyezését vagy törlését, esetenként a feldolgozás korlátozását vagy a paneltagság megszüntetését a segitseg@orszagospanel.hu címre küldött kérvényben. Amennyiben felmerül a Felhasználó személyes adatainak kezelése során, hogy megsértették az Európai parlament (EU) 2016/679 rendelkezéseit, a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
  6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fenntartó jogosult a Felhasználó személyes adatainak kezelésére, mely magában foglalja a vezetéknévre, keresztnévre, születési dátumra, elérhetőségre, a jutalom kifizetésére, a Felhasználó böngészőjére/beállításaira vonatkozó adatokat az alábbi célokból:
   • a Fenntartónak a Felhasználó paneltagságából adódó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése miatt (mint pl. a jutalom kifizetése) a tagság ideje alatt,
   • a Fenntartó jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából, amely a hatályos jogi előírásokból fakad (pl. adókötelezettségek) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időszakban,
   • a Fenntartó jogos érdeklődése, vagyis a piackutatás minőségének biztosítása és a csalások megelőzésének céljából a Felhasználó paneltagságának ideje alatt,
   • a Fenntartó jogos érdekei alapján, vagyis az adatközlők kiválasztásának pontosítására konkrét piackutatásban való részvételnél.
 3. Jutalmak
  1. A Szolgáltatás nyújtása ingyen történik. A Felhasználónak a Szolgáltatás használatáért a Fenntartó által előre meghatározott értékben jutalom jár „ösztönzők“ (pontok) formájában, melyeket a Felhasználó saját döntése szerint beválthat a Fenntartó katalógusában szereplő termékre, vagy pénzjutalomra, melyet a Fenntartó átutal a Szolgáltatás felhasználójának magyar bankban vagy külföldi bank magyarországi fiókjában vezetett folyószámlájára, amennyiben azt a Szolgáltatás felhasználója jelzi a Fenntartó felé. A Fenntartó által közvetített pénzjutalom esetében a Szolgáltatás felhasználója jogosult a megadott pénzjutalmat olyan jótékonysági szervezet számára adományozni, amely szerepel a Fenntartó honlapjáról elérhető jótékonysági szervezetek listáján. Ebben az esetben a Fenntartó elkülöníti a jótékonysági szervezetnek szánt pénzjutalmat, melyet különben a Szolgáltatás felhasználójának szánt volna.
  2. A Fenntartó kiköti, hogy az előző pont alapján a Szolgáltatás Felhasználója által árucikkre váltott nem pénzbeli jutalmat kizárólag Magyarország területén található címre juttatja el.
  3. Az esetlegesen bekövetkezett károk esetében a Felhasználónak nem lehet kárigénye, amennyiben a kárt
   • a Szolgáltatás működésképtelensége, elérhetetlensége vagy rossz elérhetősége,
   • a Szolgáltatás felhasználásának bármilyen más következménye okozta.
 4. A Szolgáltatás használata
  1. A Szolgáltatás használata alatt a Szolgáltatás rendszerébe való belépés, a kutatásokban való részvétel, az online kérdőívek kitöltése, a csoportos beszélgetésekben való részvétel és a Fenntartó más, kutatásokkal kapcsolatos aktivitásai értendők.
  2. A Fenntartó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Magyar Országos Panel partnereinek magyarországi és külföldi keretek között folyó kutatásaiba is meghívhassa a Felhasználókat.
  3. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Fenntartó és Társai kezelhessék személyes adatait, és az alábbi adatokat továbbadhassák harmadik félnek:
   • szociodemográfiai adatok, személyes adatok, melyeket a Felhasználó a Paneltagság során a Profil szekcióban ad meg válaszként, és olyan adatok, melyeket a Felhasználó a tagság során a narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, proqcawi.admosphere.cz, stemmark.cz a nms-mr.com domainok kérdőíveiben ad meg válaszként;
   • a Felhasználó azonosítószáma a Fenntartó rendszerében;
   • a Felhasználó böngészőjének/beállításának azonosítója.

   a Paneltagság ideje alatt az alábbi célokból:

   • piackutatatáshoz és szociológia kutatásokhoz,
   • a Fenntartó és Társainak jogos érdeklődése esetén, vagyis a piackutatás minőségének biztosítása miatt és a csalások megelőzése érdekében,
   • a Fenntartó és Társainak jogos érdeklődése, vagyis a résztvevő adatközlők kiválasztásának pontosítása esetén konkrét piackutatásnál,
   • viselkedési modellezéshez és az interneten található tartalom megjelenítésének optimalizálásához
  4. A Felhasználó személyes adatai külső vállalatoknak is továbbadhatóak (pl. a válaszok elemzésének céljából), akik a Fenntartóval vagy Társaival kötött szerződéses megállapodás szerint kizárólag az adott céllal kapcsolatban kezelhetik a személyes adatokat, és azok feldolgozása után és a jogszabályi vagy szerződés szerinti határidőig kötelesek azokat megsemmisíteni.
  5. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Fenntartó értesítéseket küldjön e-mailben, melyek a Szolgáltatás által nyújtott újdonságokkal kapcsolatos információkat tartalmaznak.
  6. A Fenntartó fenntartja magának azt a jogot, hogy a Szolgáltatás felhasználásának ezen feltételeit előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa. Abban az esetben, ha módosulnának a szabályok, a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy mindig a szabályzat utolsó verziója a hatályos és érvényes. A Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor megismerje ezen szabályok aktuális változásait a Fenntartó honlapján. Amennyiben a Felhasználó folytatja a Szolgáltatás használatát a Fenntartó által végrehajtott szabályváltoztatások után is, azzal azt tanúsítja, hogy a szabályok módosításával feltétel nélkül egyetért.
  7. A Fenntartó weblapjain cookie fájlokat – ide értve harmadik felek cookie fájljait is – helyezhet el, hogy nyomon követhesse a Panel Felhasználóit és információkat mentsen el róluk, illetve ezt harmadik fél részére is lehetővé tegye az alábbi célokból:
   • a Fenntartó weblapjainak megfelelő működésének biztosítása,
   • a Szolgáltatás személyre szabása az egyes tagok számára (pl. a Felhasználó beállításainak megjegyzése),
   • a Fenntartó weblapjainak teljesítménymérése (analitikus funkció),
   • a Felhasználók internetes viselkedésének követése – milyen más honlapokat látogattak meg vagy milyen tartalmaknak voltak kitéve (pl. digitális hirdetések).
  8. A Fenntartó weblapjain követheti a Szolgáltatás felhasználóit és információkat tárolhat róluk, a cookie technológia alkalmazásával vagy harmadik félhez tartozó technológiákkal is. A weblap automatikusan információkat gyűjthet és menthet el a Felhasználó böngészőjéből a protokol fájlokban (pl. IP cím beállítás, a böngésző és az operációs rendszer típusa, az elhelyezkedéshez szükséges Ad-ID információk vagy a Fenntartó oldalainak biztonságának biztosítása).
  9. A Fenntartó fenntartja a jogot arra, hogy törölje a Szolgáltatás felhasználói fiókot,
   • melyet létrehoztak, de egy évnél tovább nem használták,
   • melynek Felhasználója más Felhasználóként próbált bejelentkezni a másik Felhasználó tudta nélkül, vagy a Felhasználó viselkedésével próbálta megsérteni a Szolgáltatás stabilitását és működését,
   • melynek Felhasználója egynél több fiókot hozott létre.
 5. A szellemi tulajdon védelme és a titoktartás
  1. A Felhasználó köteles a harmadik személlyel szembeni titoktartásra minden információval kapcsolatban, melyet a kutatással kapcsolatban megtudott, beleértve a kutatás tartalmát, és nem terjeszt semmilyen olyan anyagot, amely a kutatásokban megjelent (képek, szöveg, hanganyagok, videofelvételek).
  2. Indokolt gyanú esetében, mely szerint a Felhasználó megszegte ezen kötelezettségét, a Fenntartó fenntartja a jogot arra, hogy azonnal megszüntesse a szolgáltatásnyújtást, amely automatikusan együtt jár bármilyen jutalom iránti jogosultság megszűnésével, melyet a Felhasználó még a szolgáltatásnyújtás alatt szerzett.
  3. A Fenntartó a Szolgáltatás azonnali megszüntetésekor is fenntartja magának a jogot, hogy kártérítésre tartson igényt a Felhasználó által a Fenntartónak okozott károkért.
 6. Adókötelezettség
  1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elfogadott pénzjutalom adóköteles egyéb jövedelemnek számít, amelyet a Felhasználó köteles a magyar jogszabályokban előírt adóbevallásában szerepeltetni.
 7. A cookie-k használatának feltételei
  1. A Felhasználó a paneltagság ideje alatt elfogadja a cookie fájlok és más hasonló technológiák használatát abban a formában, ahogyan ennek a Szabályzatnak a 4.7 és 4.8 pontjában szerepel (https://www.orszagospanel.hu/index/personal-data-conditions/).
  2. A Fenntartó biztosítja, hogy ezek az adatok sosem fognak vezetéknevet, keresztnevet és elérhetőséggel kapcsolatos adatokat tartalmazni, és kezelésük mindig aggregált módon történik.


Hatálybalépés napjára: 2019-09-04