GDPR

Adatvédelmi nyilatkozat

B2C

Adatvédelmi nyilatkozat a természetes személyek védelméről, a személyes adatok kezelése tekintetében és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelete (a továbbiakban: "Uniós rendelet") szerint.

Az Európai Nemzeti Panelek., cégjegyzékszám: 24309427, székhelye: Štěpánská 611/14, 110 00 Prague 1, Cseh Köztársaság, (a továbbiakban az "Üzemeltető" vagy "Magyar Országos Panel") kijelenti, hogy a piackutatás céljából feldolgozott valamennyi személyes adat szigorúan bizalmasnak minősül, és a személyes adatokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelendő. Az EU rendelet 12. cikke értelmében az Üzemeltető ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatainak feldolgozásáról és a jogairól.

Az Üzemeltető tulajdonában álló cégek a cseh cégjegyzékben a https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik címen vannak bejegyezve (a továbbiakban: "Tagok"), és tagjai a SIMAR (Piackutató és Közvéleménykutató Ügynökségek Szövetsége) szervezetnek. Az Üzemeltető minden tevékenységét, beleértve a személyes adatok feldolgozását is, az ICC/ESOMAR szakmai kódexeinek, a SIMAR szabályainak és vállalati irányelveinek megfelelően végzi.

Fogalomtár

Az Adatkezelő az a jogalany, amely meghatározza, hogy a személyes adatok feldolgozása hogyan, miért és milyen mértékben történik. A szolgáltatás működéséhez és a megfelelő kutatás kiválasztásához vagy a jutalmazások átadásához szükséges adatok esetében mi, a Magyar Országos Panel vagyunk az adatkezelő.

Saját kutatási projektek esetében is adatkezelőként járunk el (a narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, panelulnational.ro domaineken futó kérdőívek esetében).

A nielsen-admosphere.cz a mediaresearch.cz (pro Nielsen Admosphere, a.s.), stemmark.cz (STEM/MARK, a.s.) és nms-mr.com (NMS Market Research s.r.o.) domaineken végzett kutatások esetében az adott Tag az adott kutatás megrendelőjeként bizonyos esetekben a személyes adatok adatkezelője lehet.

A fenti domaineken kívüli, az Üzemeltető által közvetített egyedi kutatásokban az Ön válaszait álnevesítjük: a kutatás megrendelője nem fér hozzá az Ön nevéhez és elérhetőségi adataihoz, és csak egy véletlenszerű kulcsot kap, amely lehetővé teszi, hogy a kutatás befejezése után jutalmazást adjunk Önnek. Az Ön válaszai a megrendelő felé teljesen anonimak, ezért azok jellege nem személyes adat.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a kutatás során úgy dönt, hogy Önt közvetlenül vagy közvetve beazonosítható adatokat ad meg, akkor az Ön válaszai már nem lesznek anonimak, személyes adatokká válhatnak, és a kutatás megbízója lesz ezen adatok adatkezelője.

Az Adatfeldogozó olyan jogalany, amely az adatkezelő utasításai szerint személyes adatokat dolgoz fel. Az adatfeldolgozó szerepét például a Tagjaink vagy más cégek töltik be, amikor esetlegesen telefonon ellenőrzik az Ön regisztrációját számunkra, ha az szükséges.

Az adatalany az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik. A kutatási projektek esetében Ön, a válaszadóink az adatalanyok. Ezen kívül adatalanyok lehetnek a megbízóink, a velünk való együttműködésben érdekelt személyek, az álláskeresők és a munkáltatók.

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármilyen és minden információ, azaz olyan személy, akiről tudjuk vagy megállapíthatjuk, hogy konkrétan kicsoda. Személyes adat lehet például a név, a telefonszám, az életkorára vagy a kedvenc joghurtjára vonatkozó információ.

A süti egy kis adatmennyiség, amelyet egy weboldal szervere küld a böngészőnek, és a felhasználó lemezén tárol. Elsődleges céljuk a weboldalak működésének optimalizálása és a Szolgáltatás személyre szabása az egyes tagok számára. Ezeknek a fájloknak köszönhetően a weboldal egy bizonyos ideig megőrzi az Ön lépéseire és preferenciáira vonatkozó információkat (például a bejelentkezési nevet, a nyelvet, a betűméretet és egyéb megjelenítési beállításokat), ami azt jelenti, hogy a weboldal következő látogatáskor vagy az egyes oldalak böngészésekor nem kell ezeket az adatokat újra megadnia.

A weboldalak működésének optimalizálásán túl a sütik az üzemeltető weboldalán kívül a felhasználók viselkedésének nyomon követésére is használhatók (például, hogy a felhasználó milyen más weboldalakat látogatott meg, vagy milyen más reklámokkal találkozott az internet böngészése során), illetve a sütik analitikai funkciót is szolgálnak (a weboldal felhasználóinak viselkedéséről szóló összesített outputok).

A feldolgozás magában foglalja a személyes adatokkal végezhető tevékenységeket - pl. az adatok feldolgozása, rögzítése, tárolása, terjesztése, felhasználása, törlése stb. Például az az információ, hogy Ön 33 éves férfi, és ezért nem kaphat egy 45 év feletti nőknek szánt kérdőívet, feldolgozásnak minősül. Alkalmazottak esetében a feldolgozás a személyes adatoknak a munkaszerződés előkészítéséhez történő felhasználását jelentheti. Vagy egy megbízó megkeresésére adott válasz.

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, amely biztosítja, hogy a személyes adatokat a továbbiakban ne lehessen egy adott természetes személyhez rendelni anélkül, hogy további, elkülönítve tárolt és megfelelő technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartozó információkat használnának. A kutatási projekteknél az álnevesítés akkor történik, amikor az Ön személyes adatait a feldolgozás során egy bizonyos kulcson alapuló numerikus kóddal helyettesítik. Ezen kulcs ismerete nélkül illetéktelen személy nem tudja beazonosítani, hogy Ön az, aki a numerikus kód alatt rejtőzik.

Az anonimizálás azt jelenti, hogy a személyes adatokat tartalmazó fájlból eltávolítják azokat az adatokat, amelyek egy adott személyt azonosítanak vagy azonosíthatnak. Ennek megfelelően az anonimizált adatok tartalmazhatnak információt valakinek a koráról, neméről vagy kedvenc joghurtjáról, de nem tartalmazhatják a nevét vagy elérhetőségi adatait. Például az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tudja, hogy van egy 33 éves férfi, aki szereti a joghurtot, de fogalma sincs arról, hogy Ön az.

A technikai és szervezési intézkedések olyan intézkedések, amelyeket az adatkezelő vagy adott esetben az adatfeldolgozó vezet be a feldolgozott személyes adatok megfelelő biztonságának biztosítása érdekében. Ide tartozhat például a fent említett álnevesítés, az adatkezelést végző berendezések (számítógépek és szerverek) biztonságának biztosítása, valamint a személyes adatokat kezelő alkalmazottak rendszeres képzése.

Hogyan kezeli a Magyar Országos Panel a személyes adatokat, pontosan mit csinálunk?

Az Európai Nemzeti Panel vállalat (egyben a Magyar Országos Panel) online paneleket működtet a piackutatási és szociológiai kutatási panelek számára, közvetíti a válaszadók (paneltagok) és ügyfelei (a kutatás megrendelői) számára a válaszadók részvételét különböző témájú kutatásokban. Különösen az online kutatásokban való részvételt segítjük elő. Korlátozott mértékben telefonos felmérésekben és személyes interjúkban is tevékenykedünk.

Ezeknek a kutatási projekteknek a tárgya nem az egyének személyes adatainak és részleteinek gyűjtése, mivel az összegyűjtött adatok feldolgozása összesítve történik, és a megbízókat nem konkrét személyek, hanem a lakosság vagy meghatározott célcsoportok viselkedéséről, attitűdjeiről és véleményéről szóló összesített információk érdeklik.

Mindazonáltal, amikor egy kutatási projekten dolgozunk, nem kerülhetjük el az egyénektől, azaz esetünkben a válaszadóktól származó adatok feldolgozását. A válaszadók önkéntes alapon adnak meg magukról és a véleményükről információkat, amelyeket a konkrét személyek számára megfelelő kutatás kiválasztásához és az adott kutatási célhoz használunk fel - az Ön által a regisztráció vagy a paneltagság során megadott információkkal és az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulással összhangban. Továbbá vállaljuk, hogy védjük válaszadóink magánéletét - a lehető legnagyobb mértékben álnevesített vagy anonimizált adatokkal dolgozunk, és nem adunk át adatokat illetéktelen személyeknek.
Bizonyos esetekben adminisztratív célokhoz is szükségünk van személyes adatokra, például a válaszadóknak járó jutalmazások kifizetéséhez. Minden esetben arra törekszünk, hogy a személyes adatok feldolgozását a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk. Technikai és szervezeti folyamatokat hoztunk létre, amelyek biztosítják a válaszadók magánéletének védelmét az uniós szabályozásnak és az iparág etikai szabályainak megfelelően.

Milyen célból kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatok kezelése a következő célokból történhet:

 • a válaszadók meghívása bizonyos kutatásokra és kutatási célokból - ez a Tagsági Feltételek alapján történik annak a szolgáltatási célnak a teljesítése érdekében, amelyre az adott paneltag regisztrált, vagy adott esetben az adott válaszadó által adott hozzájárulás alapján.
 • jutalmazás kifizetése egy kutatási projektben való részvételért,
 • egyéb jogszabályi rendelkezések (pl. az archiválási és nyilvántartási szolgáltatásról szóló törvény) alapján történő adatkezelés,
 • az adatkezelő jogos érdeke (adatminőség-ellenőrzés, kettős válaszadók kizárása stb.),
 • szerződéses jogviszony megkötése (munkaszerződés, munkavégzésre vonatkozó megállapodás, munkaszerződés stb,)
 • személyzeti célok - az álláskeresők által küldött önéletrajzokból nyert személyes adatok feldolgozása, a munkavállalók személyi adatainak feldolgozása, együttműködési ajánlatok küldése külső munkatársaknak stb,
 • üzleti célok - megkeresések feldolgozása, kutatási projektek végrehajtása stb.

Honnan szerezzük meg a személyes adatokat?

Személyes adatait az alábbi csatornák bármelyikén keresztül megszerezhetjük:

 • Öntől közvetlenül - önkéntesen megadott személyes adatok és egyéb információk a paneltagság vagy a kutatási projektben való részvétel keretében, megkeresés, elküldött önéletrajz, átadott névjegykártya, szerződéses kapcsolat megkötése alapján,
 • egy kutatási projekt ügyfelétől - az ügyfelek/munkavállalók megadott adatbázisaiból, elsősorban kapcsolattartási adatokkal, vagy adott esetben egyéb személyes adatokkal,
 • automatizált eszközökkel - pl. a kutatásban való részvétel gyakorisága vagy a kutatásra kapott és kiválasztott jutalmazásokra vonatkozó információk és hasonlók,
 • sütik és hasonló technológiák elhelyezésével a weboldalunkon,
 • külső munkatársaktól - az Ön személyes adatai, amelyeket a kutatási projektekhez való toborzás részeként ad meg stb,
 • saját adatbázisunkból - a válaszadók adatbázisa, amelybe Önt önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján vettük fel.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Főszabály szerint a személyes adatok következő kategóriái képezik a feldolgozás tárgyát:

 • a válaszadók/ügyfelek/alkalmazottak/külső munkatársak azonosító adatai - név, vezetéknév, beleértve a végzettség, cím, cégnév és egyéb vállalati adatok, születési dátum, személyi azonosító szám, személyi igazolvány száma,
 • a válaszadók/ügyfelek/alkalmazottak/külső munkatársak elérhetőségei - e-mail, telefonszám,
 • alapszintű szociodemográfiai jellemzők (nem, életkor stb.),
 • a fogyasztói magatartásra vonatkozó információk (pl. vásárlói magatartás, havi kiadások a kutatás ügyfelénél, használt termékek stb.) és egyéb, a kutatási projektek keretében Ön által önkéntesen megadott adatok,
 • a paneltagok azonosító számai,
 • böngészőazonosítók, például sütik, amelyek bizonyos esetekben összekapcsolhatók a válaszadó személyes adataival (pl. profilinformációk), és harmadik feleknek adhatók át összesített eredmények készítése és viselkedésmodellezés céljából,
 • naplófájlok, amelyek - a sütikhez hasonlóan - segítenek összegyűjteni és tárolni a válaszadókra vonatkozó információkat, pl. IP-cím, operációs rendszer, webböngésző típusa, az interneten meglátogatott weboldalak stb,
 • érzékeny személyes adatok (pl. vallásra, etnikai származásra, szexuális irányultságra, politikai nézetekre vagy egészségi állapotra vonatkozó adatok) csak akkor képezik feldolgozás tárgyát, ha Ön hozzájárul az ilyen adatoknak az (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendeletének 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti a konkrét kutatás céljából történő feldolgozásához.

A fenti listában szereplő személyes adatok közül mindig csak bizonyos, a feldolgozás konkrét céljától (pl. az ügyfelek személyi azonosító száma vagy személyi igazolványának száma nem kerül feldolgozásra), a kutatási projektek körétől és adott esetben a megbízó által a megbízó saját ügyfeleiről megadott adatoktól függően csak bizonyos személyes adatok feldolgozására kerül sor.

Kinek a személyes adatait dolgozzuk fel?

A válaszadók, azaz leggyakrabban a paneltagok, és ritkábban a kutatás megbízójának ügyfelei vagy a kutatás megbízójának alkalmazottja személyes adatait.

Megbízóink személyes adatai.

Az alkalmazottaink, külső munkatársaink, álláskeresők személyes adatai.

Kinek és hová továbbítunk személyes adatokat?

Mindig igyekszünk a személyes adatok továbbítását a lehető legnagyobb mértékben korlátozni (a kutatási projektekben az adatok anonimizálásával vagy álnevesítésével). Bizonyos esetekben azonban nem lehet elkerülni az ilyen továbbítást (pl. amikor esetleg szükséges a regisztráció telefonos ellenőrzése, a kutatási eredmények összekapcsolása a megbízó adatbázisával, külső munkatársak igénybevétele, számviteli nyilvántartások feldolgozása stb. esetén).

Bizonyos esetekben ezért a személyes adatok továbbításra kerülnek a következő címzettek részére:

 • a kutatási projekt megbízója (erről a válaszadókat minden esetben előre tájékoztatják),
 • tagok,
 • alvállalkozók (pl. könyvelő cégek, magyar Posta stb.),
 • bizonyos esetekben harmadik felek, akik a sütikból származó információkkal összekapcsolt álnevesített és anonimizált hashelt személyes adatokat kaphatnak,
 • állami és egyéb hatóságok az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott törvényi kötelezettségek teljesítése keretében.

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országokba (azaz az EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetekhez.

Hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Üzemeltető székhelyén dolgozó munkatársaink vagy más adatfeldolgozók dolgozzák fel. A feldolgozás számítástechnikai eszközökkel (beleértve különösen a statisztikai, irodai és számviteli szoftvereket vagy az Üzemeltető saját alkalmazásait) vagy papíralapú személyes adatok esetében manuálisan történik, a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó valamennyi biztonsági elv betartása mellett. Ennek érdekében az Üzemeltető technikai és szervezési intézkedéseket fogadott el a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, elsősorban olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozzák a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférést, azok megváltoztatását, megsemmisítését, elvesztését, jogosulatlan továbbítását, jogosulatlan feldolgozását vagy visszaélését. Minden olyan szervezet, amely hozzáférhet a személyes adatokhoz, tiszteletben tartja az adatalanyok jogát magánéletük védelméhez, és köteles betartani a személyes adatokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A válaszadók személyes adatai

Az Ön személyes adatait a megfelelő kutatások kiválasztása érdekében kezeljük az Ön paneltagságának időtartamára. A kutatási projektből származó személyes adatokat a kutatási projekt befejezését követő 6 hónapnál tovább nem őrizzük meg, kivéve, ha a jogi szabályozás vagy a kutatási projekt megbízójával kötött szerződéses megállapodások másként rendelkeznek.

A megbízók személyes adatai

Az Ön személyes adatait a szerződésből vagy kutatási projektből eredő kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosítása érdekében kezeljük, legalább a szerződés vagy a kutatási projekt időtartamáig mindenkor, de legfeljebb az utolsó közös kutatási projektet követő 3 évig.

Alkalmazottak, külső munkatársak, álláskeresők személyes adatai

A munkavállalók személyes adatait 10 évig, a bérszámfejtéseket pedig 30 évig vagyunk kötelesek megőrizni. A nyilvántartási listák megőrzési ideje 3 év. Külső munkatársaink és álláskeresőink esetében ez az időszak számviteli okokból 5 év, illetve 3 év.

Milyen egyéb adatfeldolgozókat használunk?

Bizonyos esetekben más adatfeldolgozókat veszünk igénybe a személyes adatok feldolgozásának segítésére:

 • a kommunikációs platform (e-mail, naptár, megosztott dokumentumok) szolgáltatói,
 • külső cégek (pl. a jutalmazások kifizetéséhez vagy a regisztráció esetleges telefonos ellenőrzéséhez, ha szükséges),
 • külső munkatársak, akik megbízási szerződés, keretszerződés vagy egyéb szerződés alapján végzik a személyes adatok feldolgozását az egyes projekteken belül,
 • harmadik felek, akik az adatokat (pl. sütik) viselkedésmodellezésre és az internetes tartalom megjelenítésének optimalizálására használják fel,
 • tagok.

Milyen sütiket használunk a weboldalunkon?

Technikai sütik

 • A technikai sütik szükségesek ahhoz, hogy weboldalunk megfelelően működjön. Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal alapvető funkcióihoz, és nem kapcsolhatók ki.

Analitikai sütik

 • Az analitikai sütik segítenek elemezni, hogyan működik a weboldalunk a látogatók viselkedése szempontjából, és segítenek a weboldal megjelenésének adaptálásában és megváltoztatásában.

Marketing sütik

 • Ezeknek a sütiknek köszönhetően mi vagy egy harmadik fél módosíthatja szolgáltatásaink kínálatát. Az ajánlat a weboldalunkon kívül is megjelenhet.

Hogyan és miért kérjük a sütik használatához szükséges hozzájárulást?

A sütik használatához mindig hozzájárulást kérünk, kivéve, ha az szükséges a weboldalnak, hogy az Ön által használt mértékhez tudjon alapvetően működni. A süti-sávon keresztül előzetesen aktív és tájékozott hozzájárulást kell adnia weboldalunk használatához. Az Ön előzetes hozzájárulása jogi okokból szükséges. A sütik használatához adott hozzájárulás bármikor visszavonható.

Milyen jogai vannak a személyes adatokkal kapcsolatban?

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Mindenekelőtt joga van ahhoz, hogy megerősítést kapjon tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e vagy sem. Ha az Ön személyes adatait kezeljük, akkor joga bármikor díjmentesen tájékoztatást kérnie erről a feldolgozásról (különösen az adatkezelő és az adatfeldolgozó, illetve adott esetben más adatfeldolgozók azonosítása; tájékoztatás a feldolgozás céljairól, az érintett személyes adatok kategóriájáról, a személyes adatok címzettjeiről vagy címzettek kategóriáiról és a személyes adatok kezelésének és megőrzésének időtartamáról; a személyes adatok forrására vonatkozó minden rendelkezésre álló információ; az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke alapján történik-e a feldolgozás; tájékoztatás arról, hogy történik-e automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást).

Helyesbítés joga

Ha úgy találja, hogy az általunk kezelt személyes adatai már nem aktuálisak, joga van kérni, hogy frissítsük, helyesbítsük vagy kiegészítsük személyes adatait.

Tiltakozás joga
Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok megsértésével kezeljük, kifogást emelhet a feldolgozás ellen, és magyarázatot kérhet tőlünk, vagy kérheti tőlünk a felmerült helyzet orvoslását; különösen kérheti adatai zárolását, helyesbítését, kiegészítését vagy törlését. Minden kérelmet a info@orszagospanel.hu címre küldött e-mailben nyújthat be.

Joga van tiltakozni az Önről általunk kezelt személyes adatok ellen az illetékes felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál ( H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 https://www.naih.hu/).

A törléshez és a hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Ön által adott, az Ön személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az Ön személyes adatait töröljük. A törléshez való jog nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyekre törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez vagy jogos érdekeink védelméhez van szükségünk. Az Ön személyes adatait akkor is töröljük, ha azokra már nincs szükség egy kutatási projekthez vagy további együttműködéshez, vagy ha az ilyen adatok tárolása egyéb törvényes okokból nem megengedett, vagy adott esetben, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása elleni tiltakozása jogosnak tekinthető.

A feldolgozás korlátozásához való jog

Joga van kérnie a feldolgozás korlátozását, ha úgy véli, hogy az Önről általunk tárolt személyes adatok pontatlanok, a feldolgozás az alkalmazandó jogszabályokkal ellentétes módon történik, a személyes adatokra már nincs szükségünk az adott kutatási projekthez, és ha Ön kifogást emelt, amelynek elbírálása folyamatban van.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ha Ön hozzájárulását adta a személyes adatok feldolgozásához, vagy ha a feldolgozás egy szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés megkötése előtt elfogadott intézkedések végrehajtásához szükséges, és a feldolgozás automatizált eszközökkel történik, Önnek joga van kérnie, hogy az Önről általunk megőrzött személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban az Ön rendelkezésére bocsássuk.

Jog arra, hogy ne vegyen részt automatizált egyedi döntéshozatalban, ideértve a profilalkotást is.

Önnek joga van ahhoz, hogy ne legyen tárgya semmilyen, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntésnek, beleértve a profilalkotást is, amely joghatással jár Önre vagy jelentős mértékben érinti Önt. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön hozzájárulását adja az automatizált döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is, és ha az szerződés megkötéséhez szükséges, vagy ha azt a törvény lehetővé teszi.
Ugyanakkor nem végzünk olyan automatizált feldolgozáson alapuló személyes adatkezelést, beleértve a profilalkotást is, amely joghatással járhat Önre nézve.

Mi történik, ha megtagadja személyes adatai megadását?

Semmi gond, Önnek joga van ezt megtagadnia. Előfordulhat azonban, hogy Ön, mint válaszadó, nem tud részt venni bizonyos kutatásokban.

Ha Ön, mint ügyfelünk nem adja meg nekünk a személyes adatait, az jelentősen megnehezítheti a kutatási projektben való együttműködésünket. Ugyanez vonatkozik az alkalmazottakkal, külső munkatársakkal és álláskeresőkkel való együttműködésre is. Egyértelmű, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az Ön bizonyos személyes adatait kezelnünk kell.

Kivel veheti fel a kapcsolatot?

Kérjük, további kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Akkor is forduljon hozzánk, ha bármely jogával élni kíván.

Kapcsolat

European National Panels s.r.o.
Štěpánská 611/14
Prága 1, Cseh Köztársaság
E-mail: info@orszagospanel.hu


B2B

Az Európai Nemzeti Panelek B2B személyes adatok védelméről szóló nyilatkozata

Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) alapján.

A European National Panels s.r.o. társaság, cégjegyzékszám: 24309427, székhelye: Štěpánská 611/14, 110 00 Prague 1, Cseh Köztársaság, (a továbbiakban: "Üzemeltető" vagy "Panel") kijelenti, hogy az általa piackutatás és üzleti tevékenység céljából kezelt valamennyi személyes adatot szigorúan bizalmasan, a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. A GDPR 12. cikkével összhangban az Üzemeltető tájékoztatja Önt a személyes adatainak feldolgozásáról és az Ön jogairól.

Az Üzemeltetőt tulajdonló vállalatok (Nielsen Admosphere, a.s., Cégjegyzékszám: 26241226, székhely: Českobratrská 2778/1, 130 00 Prága 3, Cseh Köztársaság; NMS Market Research s.r.o., Cégjegyzékszám: 25749315, székhely: U Nikolajky 1070/13, 150 00 Prága 5, Cseh Köztársaság; STEM/MARK, a.s., Cégjegyzékszám: 61859591, székhely: Smrčkova 2485/4, 180 00 Prága 8, Cseh Köztársaság - a továbbiakban a "Partnerek"). Az Üzemeltető és annak tulajdonosai tagjai a SIMAR szervezetnek (Piac- és Közvéleménykutató Ügynökségek Szövetsége). Az Üzemeltető minden tevékenysége, beleértve a személyes adatok feldolgozását is, az ICC/ESOMAR iparági kódexeinek, a SIMAR szabályainak és a társasági irányelveknek megfelelően történik.

I. Előzetes rendelkezések

 1. A European National Panels s.r.o. vállalat online panelek üzemeltetője piackutatási és szociológiai kutatásokhoz, amely a válaszadók különböző témájú kutatásokban való részvételét közvetíti a válaszadók (paneltagok) és az ügyfelei (a kutatás szponzorai, megrendelői) számára. Első sorban az online kérdőívekben való részvételt közvetítünk. Korlátozott mértékben telefonos felmérésekben és személyes interjúkban való részvétel közvetítése is lehetséges.
 2. Potenciális, jelenlegi ügyfeleink és partnereink esetében a személyes adatok kezelője a European National Panels s.r.o. vállalat.
 3. Az adatkezelő elérhetőségei: European National Panels s.r.o., Štěpánská 611/14 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság, e-mail: info@narodnipanel.cz.
 4. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, azaz olyan személyre, akiről ismeretünk van, vagy akit konkrétan azonosítani tudunk.
 5. Mindig arra törekszünk, hogy a személyes adatok feldolgozását a lehető legalacsonyabb szintre korlátozzuk. Technikai és szervezeti folyamatainkat úgy alakítottuk ki, hogy a GDPR-nak, a vonatkozó jogszabályoknak és az etikus iparági szabályoknak megfelelően védjük az Ön adatait.
 6. A személyes adatok feldolgozását az Üzemeltető székhelyén végzik alkalmazottaink (munkaszerződés, megállapodás vagy más együttműködési forma alapján), vagy más adatfeldolgozók. A személyes adatokhoz csak azok az alkalmazottak vagy egyéb adatfeldolgozók férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladataik ellátásához vagy utasításaiknak teljesítéséhez feltétlenül szükségük van rá. A feldolgozás számítógépes technológia (különösen statisztikai, irodai és számviteli szoftverek, illetve az Üzemeltető saját alkalmazásai) használatával, illetve papíralapú személyes adatok esetén manuálisan történik, a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó valamennyi biztonsági elv betartása mellett. Ennek érdekében az Üzemeltető technikai és szervezési intézkedéseket hozott a személyes adatok védelmének biztosítására, különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy önkényes hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, jogosulatlan továbbítása, jogosulatlan feldolgozása, valamint a személyes adatokkal való egyéb visszaélés megakadályozására. Minden olyan szervezet, amelynek a személyes adatokat átadhatják, tiszteletben tartja az érintettek magánélet védelméhez való jogát, és köteles a személyes adatokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően eljárni.
 7. A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országba (azaz az EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetnek.

II. A feldolgozott személyes adatok köre és kategóriái

 1. A Panel elsősorban az Ön azonosító és kapcsolattartási célokat ellátó személyes adatait kezeli:
  a) amelyeket Ön megadott a panel számára, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ön megkeresése alapján szerzett meg,
  a) amelyeket Ön megadott a penelnek, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ön megrendelése alapján szerzett meg,
  c) amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.
  d) az Ön hozzájárulása a weboldal forgalmának rutinszerű elemzéséhez és a weboldal esetleges hibáinak felderítéséhez,
  e) a Panel jogos érdekét szolgáló belső statisztikák vezetéséhez,
  f) az Ön hozzájárulása a célzott reklámozáshoz.
 2. Bizonyos esetekben a Testület automatizált technológiák (pl. webszerver-naplók használata az IP-címek és cookie-k gyűjtésére) segítségével gyűjt információkat a weboldal látogatóiról.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és a feldolgozás célja

 1. A Panel az Ön személyes adatait a következő jogalapok alapján kezeli:
  a) az Ön és a Panel közötti szerződés teljesítése,
  b) a Panel jogos érdekét szolgáló direkt marketing (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése).
  c) az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz, amennyiben nem történt szolgáltatás megrendelése,
  d) az Ön hozzájárulása a weboldal forgalmának rutinszerű elemzéséhez és a weboldal esetleges hibáinak felderítéséhez,
  e) a Panel jogos érdekét szolgáló belső statisztikák vezetéséhez,
  f) az Ön hozzájárulása a célzott reklámozáshoz.
 2. A Panel az Ön személyes adatait a következő célokból kezeli:
  a) az Ön által a kérdőíven vagy e-mailben küldött megkeresésre adott válasz,
  b) az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és a Panel közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása,
  c) kereskedelmi kommunikáció küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése,
  d) a Panel üzleti tevékenységére vonatkozó belső áttekintések és statisztikák készítése,
  e) a weboldal forgalmának elemzése,
  f) célzott hirdetések (retargeting).
Jogi alap A feldolgozás célja Feldolgozott adatok Adatforrás
Szerződés teljesítése Válasz a kérdőíven/e-mailen keresztül küldött megkeresésre Elő- és utónév, munkahelyi telefonszám, munkahelyi e-mail cím, munkakör, vállalat neve. Érdeklődési űrlap/e-mail (az érintett által megadott adatok)
Szerződés teljesítése Megrendelés végrehajtása Elő- és utónév, munkahelyi telefonszám, munkahelyi e-mail cím, munkakör, vállalat neve. Megrendelésekből származó információk (az érintett által megadott adatok)
Jogos érdek Közvetlen marketing (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése céljából) Elő- és utónév, munkahelyi e-mail cím A megrendelésekből származó információk
Jogos érdek Belső áttekintések és statisztikák az üzleti tevékenységről Elő- és utónév, munkahelyi telefonszám, munkahelyi e-mail cím, munkakör, vállalat neve. Megkeresésekből/megrendelésekből származó információk
Hozzájárulás Közvetlen marketing (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése céljából) Elő- és utónév, munkahelyi e-mail cím A megkeresésekből származó információk (meg nem valósult megkeresések esetén)
Hozzájárulás A webes forgalom rutinszerű elemzése, a szerverhibák felderítése és a szerver elleni csalások és támadások megelőzése. IP-címek és webböngészési adatok, megtekintett oldalak és az oldalon végzett műveletek, sütik Felhasználói mozgás a weboldalon, hibás oldal megjelenése
Hozzájárulás Célzott reklám (retargeting) IP-címek, a böngészőre vonatkozó információk és webböngészési adatok, sütik A weboldal egyes oldalainak megtekintése
 1. A panel weboldalán a következő típusú cookie-kat használják:
  a) technikai cookie-k - ezek a weboldal megfelelő technikai működéséhez szükségesek, nélkülük a weboldal nem működne, ezért használatuk nem igényel hozzájárulást:
Név Cél Lejárat
cookielawinfo-checkbox-necessary Ez a süti, amelyet a GDPR Cookie Consent plugin állít be, arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a "Szükséges" kategóriájú sütikhez. 1 év
cookielawinfo-checkbox-functional Ez a süti, amelyet a GDPR Cookie Consent plugin állít be, arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a "Funkcionális" kategóriájú sütikhez. 1 év
cookielawinfo-checkbox-performance Ez a süti, amelyet a GDPR Cookie Consent plugin állít be, arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a "Teljesítmény" kategóriájú sütikhez. 1 év
cookielawinfo-checkbox-analytics Ez a süti, amelyet a GDPR Cookie Consent plugin állít be, arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását az "Analytics" kategóriájú sütikhez. 1 év
cookielawinfo-checkbox-hirdetés Ez a süti, amelyet a GDPR Cookie Consent plugin állít be, arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a "Reklám" kategóriájú sütikhez. 1 év
cookielawinfo-checkbox-others Ez a süti, amelyet a GDPR Cookie Consent plugin állít be, arra szolgál, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását az "Egyéb" kategóriába tartozó sütikhez. 1 év
auth cookie (Čenda) a bejelentkezett felhasználó hitelesítése 1 óra

b) beállítási sütik - ezek azok a sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezze azokat az információkat, amelyek megváltoztatják a weboldal kinézetét vagy viselkedését (pl. megjelenés, nyelvi beállítások stb.):

Név Cél Lejárat
wpml_browser_redirect_test Ezt a sütit a WPML WordPress plugin állítja be, és arra szolgál, hogy tesztelje, hogy a böngészőben engedélyezve vannak-e a sütik. időszakos
_icl_visitor_lang_js Ezt a sütit a WPML WordPress plugin tárolja. A cookie célja az átirányított nyelv tárolása. 1 nap

c) analitikai/statisztikai sütik - ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, és a weboldal fejlesztését, valamint a hibák felderítését szolgálják:

Név Cél Lejárat
_ga A Google Analytics szolgáltatás által telepített _ga cookie a látogatókra, munkamenetekre és kampányokra vonatkozó adatokat számítja ki, valamint nyomon követi a webhasználatot a weboldal analitikus áttekintése érdekében. A cookie névtelenül tárolja az információkat, és egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók azonosításához. 2 év
_gid A Google Analytics szolgáltatás által telepített _gid cookie információkat tárol arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, és egyúttal analitikus jelentést készít a weboldal teljesítményéről. Az összegyűjtött adatok között szerepel a látogatók száma, forrása és az általuk anonim módon meglátogatott oldalak. 1 nap
_gat_gtag_UA_49990309_6 A Google böngésző által a felhasználók megkülönböztetésére beállított érték. 1 perc

A Google Analyticsről részletes információkat az alábbi linkeken talál:

d) marketing/reklám sütik - ezeket arra használják, hogy nyomon kövessék a látogatók viselkedését a weboldalon azzal a céllal, hogy a viselkedésüknek megfelelő célzott hirdetéseket jelenítsenek meg, hogy azok relevánsak és érdekesek legyenek számukra.

Név Cél Lejárat
Google hirdetések a kampányok értékelése 30 nap

IV. Adatmegőrzési időszak

 1. A Panel a következő személyes adatokat őrzi meg:
  a) a szerződésből vagy kutatási projektből eredő kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosításához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő jogok érvényesítéséhez feltétlenül szükséges ideig, de legfeljebb az utolsó közös kutatási projektet követő 5 évig,
  b) a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig,
  c) a honlap forgalmának elemzése és célzott reklámozás esetén a feltétlenül szükséges ideig
 2. A személyes adatok megőrzésére vonatkozó időtartam lejártát követően a Panel törli a személyes adatokat.

V. Személyes adatok továbbítása

 1. A Testület mindig arra törekszik, hogy a személyes adatok továbbítását a lehető legkisebb mértékben korlátozza. Bizonyos esetekben azonban személyes adatokat továbbítunk a következő címzetteknek:
  a) egyéb adatfeldolgozók (lásd VI. Egyéb adatfeldolgozók),
  b) partnerek,
  c) partnereink,
  d) állami és egyéb hatóságok a jogi kötelezettségek teljesítése keretében, amennyiben a vonatkozó jogszabályok így rendelkeznek.

VI. Egyéb feldolgozók

 1. A Panel a következő további adatfeldolgozókat használja:
  a) kommunikációs platformszolgáltatók (e-mail, naptár, dokumentummegosztás),
  b) webanalitikai szolgáltatások szolgáltatói (pl. Google Analytics),
  c) számviteli szolgáltatások szolgáltatói (könyvelés, pénzügy, számlázás),
  d) informatikai szolgáltatások, technikai támogatás, karbantartás szolgáltatói.

VII. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga:
  a) Először is, Önnek joga van megerősítést kérni tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük-e vagy sem. Ha az Ön személyes adatait kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor díjmentesen tájékoztatást kérjen erről a feldolgozásról (különösen az adatkezelő és az adatfeldolgozó, illetve más adatfeldolgozók azonosítása; tájékoztatás a feldolgozás céljairól, az érintett személyes adatok kategóriájáról, a személyes adatok címzettjeiről vagy címzettek kategóriáiról, valamint a személyes adatok feldolgozásának és tárolásának időtartamáról; a személyes adatok forrására vonatkozó minden rendelkezésre álló információ; az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló feldolgozás; tájékoztatás arról, hogy történik-e automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is).
 2. Helyesbítéshez való jog
  a) Ha Ön tudomást szerez arról, hogy az általunk kezelt személyes adatai nem naprakészek, joga van kérni azok frissítését, helyesbítését vagy kiegészítését.
 3. Tiltakozáshoz való jog
  a) Ha úgy véli, hogy személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok megsértésével kezeljük, tiltakozhat a feldolgozás ellen, és magyarázatot kérhet tőlünk, kérheti, hogy orvosoljuk a helyzetet, különösen kérheti a személyes adatok zárolását, helyesbítését, kiegészítését vagy törlését.
  b) Minden kérelmet e-mailben nyújthat be a info@narodnipanel.cz címen.
  c) Önnek jogában áll, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál tiltakozzon a személyes adatok feldolgozása ellen. Alternatívaként a Panel székhelye szerint működő felügyeleti hatósághoz fordulhat, amely a Személyes adatok védelméért felelős hivatal, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Prague 7.
 4. Törléshez való jog és a hozzájárulás visszavonása
  a) Ön bármikor visszavonhatja az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, ebben az esetben személyes adatait töröljük.
  b) A törléshez való jog nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyekre jogi kötelezettségeknek való megfelelés vagy jogos érdekeink védelme érdekében van szükségünk.
  c) Az Ön személyes adatait akkor is töröljük, ha azokra már nincs szükség egy kutatási projekthez vagy további együttműködéshez, vagy ha tárolásuk egyéb törvényes okokból nem megengedett, vagy ha a személyes adatainak feldolgozásával szembeni tiltakozását indokoltnak ítéltük.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  a) Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az adatkezelés korlátozását abban az esetben, ha úgy véli, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontatlanok, az adatkezelés nem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történik, a személyes adatokra már nincs szükségünk a kutatási projekthez, valamint abban az esetben, ha Ön kifogást emel, és annak értékelése folyamatban van.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
  a) Abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta a személyes adatok feldolgozásához, vagy a feldolgozás szükséges egy szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés megkötését megelőzően hozott intézkedések végrehajtásához, és a feldolgozás automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk, hogy az Önről tárolt személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban bocsássuk rendelkezésére.
 7. Az automatizált egyedi döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, mellőzéséhez való jog Önnek joga van ahhoz, hogy ne vonatkozzon Önre olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés, ideértve a profilalkotást is, amely Önre nézve joghatással jár, vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti Önt. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön hozzájárulását adja az automatizált döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is, ha az szükséges egy szerződés megkötéséhez, vagy ha azt törvény lehetővé teszi. Ugyanakkor nincs olyan automatizált adatkezelésen alapuló személyes adatok feldolgozása, beleértve a profilalkotást is, amelynek Önre nézve joghatásai lennének.

Ha további kérdése van, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Hasonlóképpen, ha élni kíván bármely jogával.

Ez a belső rendelet 2022.7.14-én válik hatályossá, és ugyanezen a napon lép érvénybe.